İnsan Kaynakları Politikamız

 • Stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak.
 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyelleri için gelişim ortamı sunmak.
 • İnsan gücünün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak.
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak.
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaratılması için uygun bir iş ortamı sağlamak.
 • Şirket kültürümüz ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olmasını sağlamak.
 • Personel değerlendirilmesinde, geliştirilmesinde ve yönetilmesinde eşit fırsat ilkesini benimsemek.
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları geliştirmek.
 • Nitelikli, başarılı, küresel iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini sağlamak.
 • Çalışan profili;
  • Değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek,
  • Ekip çalışmasına takım ruhuna inanan,
  • Kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan insan kaynağıdır.