Kariyer

MUHASEBE YÖNETİCİSİ

  • Görevi ile ilgili konularda, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde şirketi temsil etmek, kamu ilişkilerini sürdürebilen, kurumsal yönetişim ilkelerine uyabilecek,
  • Sorumluluk alanında bulunan şirket faaliyetlerinin gelir ve gider hesaplarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak ve Vergi ve diğer ilgili kanunların belirlediği şekilde tutulmasının sağlanması konusunda bilgili, kontrol ve mutabakat yapabilen,
  • Tüm gelir ve gider kalemleri kayıtlarının tutulması ve kontrolünün sağlanması, günlük Finansal hareketlerin fatura, fiş ve Vergi Usul Kanununda sayılan belgeler ile muhasebe kayıtlarının kullanılan muhasebe programına kaydının doğru, eksiksiz ve gerçeği yansıtacak şekilde yapabilecek ve/veya yaptırabilecek, yapılacak bu kayıtlarının kontrolünü sağlayabilecek,
  • Tüm banka hesap hareketleri kayıtlarının doğru, zamanında yapılmasını sağlayacak ve mutabakatını yapabilecek,
  • Alıcı, satıcı ve diğer cari hesapların doğru bir şekilde, yapılan işlemlerin zamanında mizana yansımasının sağlanması, güncel olarak takibinin yapılması, mutabakat yazıları ile bu kişi/kurumlardan teyit alınması sürecini tamamlayacak,
  • Gelir /gider kayıtlarına dayanak teşkil eden kağıt/ e-faturaların zamanında ve eksiksiz olarak düzenlenmesini sağlayabilecek,
  • Yapılan faaliyetlere ilişkin saklanması ve tutulması gerekli belgelerin ve bilgilerin korunması, dosyalanması, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yapacak,
  • Grup şirket bünyesinde bulunan firmaların aylık/3 aylık karlılıklarının kontrol edilmesi ve doğacak vergi yükümlülüklerinin bağlı olduğu yöneticisine bildirilmesini sağlayacak,
  • Mevzuatın gerektirdiği yasal sorumlulukların yerine getirilmesi, Resmi dairelere vermekle yükümlü olduğumuz e beyanname ile Katma Değer, Muhtasar, Damga, Kurum Geçici Vergi, Ba Bs Bildirimleri, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, E SGK üzerinden e bildirge , e işe giriş , e işten çıkış, işkur bildirimleri, TUİK anketlerinin düzenlenmesi, yazışmaların yapılması ve ilgili süreçlerin kontrolü takibi, anılan beyanname bildirimleri oluşturan kayıtların muavin üzerinden, SGK ile ilgili işlemleri bordro kayıtları üzerinden kontrolünün sağlanması,
  • Yıl sonu hesap kapanışlarının yapılması, resmi defterlerin yazdırılması/e defter üzerinden sisteme yüklenmesi, kağıt defter kullanan şirketlerin yeni yılda kullanılacak defter sayılarının tespitinin yapılması ve noterden onaylanması sürecine hakim,
Grup Şirketi:
Turuncu Holding A.Ş.
Bulunduğu Şehir:
Ankara
Açık Pozisyon:
1 kişi
İlan Tarihi:
16.05.2019 - 16.07.2019
Çalışma Şekli:
Haftaiçi 08.30 - 18.30
Haftasonu: Yok

CV GÖNDER

*Göndereceğiniz CV içerisinde fotoğrafınızın da bulunması gerekmektedir.