Kariyer

MALİ MÜŞAVİR

  • Firmamızın muhasebe kayıtları, Alış, Gider ve Satış faturaları, Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin şirket faaliyetlerine ilişkin Tek Düzen Hesap Planına, vergi kanunlarına ve diğer ilgili mevzuatlara göre muhasebe kayıtlarının yapılması, mutabakatı ve kontrollerinin sağlanması, doğruluğunun kontrol edilmesi sürecine hakim, Mali ve finansal analiz bilgisine sahip, Muhasebe organizasyonu kurabilen,
  • E-Fatura, E-Defter sürecine hakim,
  • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere, firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu vb.) ve yönetim tarafından talep edilecek raporların hazırlanması,
  • Tüm vergi beyannamelerinin ( Banka Sigorta Muamele Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV1, KDV2, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi vb.) yasal sürelerine uygun olarak hazırlanması, sisteme kaydedilmesi ve tahakkuklarının alınması,
  • Merkez, işyeri ve/veya şubelere ilişkin Vergi Daireleri, SGK Müdürlüklerinden işyeri sicil numarası alınması, e bildirge, e- işyeri bildirgesi ve açılış evrak süreci işlemlerini yapabilen,
  • Aylık ücret bordrosu, SGK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması,
  • 5510 ve 4857 Sayılı kanunlar uyarınca e- İşe giriş, e-işten ayrılma işlemlerini sorunsuz yapabilen, 5746 ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanunlarını bilen,
  • 6102 Sayılı TTK Hükümleri uyarınca şirketin Yönetim kurulu ve Genel Kurul kararları hazırlanması sürecini bilen,
  • Sürekli ve öğrenmeye açık mevzuat takibi yapıp, danışmanlık verebilecek, çalıştığı birimde yöneticilik yapabilecek,
Grup Şirketi:
Turk Elektronik Para A.Ş.
Web Sitesi:
Bulunduğu Şehir:
Ankara
Açık Pozisyon:
1 kişi
İlan Tarihi:
26.06.2019 - 26.07.2019
Çalışma Şekli:
Haftaiçi 08.30 - 18.30
Haftasonu: Yok

CV GÖNDER

*Göndereceğiniz CV içerisinde fotoğrafınızın da bulunması gerekmektedir.