Kariyer

PROJE MÜDÜRÜ

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin İİBF bölümlerinden mezun,
 • Proje yöneticisi olarak en az 5 yıl tecrübesi olan,
 • Finansal BT konularında tecrübesi olan,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı, sonuç ve çözüm odaklı, pozitif bakış açısı olan ve bunu her durumda koruyan,
 • Planlama, bilgilendirme, sunum ve raporlama becerisi yüksek olan ve bu alanlarda veriye dayalı çalışan,
 • MS Office ve benzeri proje yönetimi uygulamalarını çok iyi kullanabilen,(Teamwork,MS Project, Zoho vb.)
 • Zaman yönetimi konusunda başarılı, aynı anda birden fazla projeyi yürütebilecek, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen,
 • Takım çalışmasını bilen, uygulayan, takıma liderlik edebilen ve ekip motivasyonunu yönlendirebilen,
 • Farklı proje paydaşlarını, ihtiyaçlarını ve gündemlerini anlamakta başarılı,
 • Yazılı ve sözlü hitabet ve temsil yeteneği yüksek,
 • İyi derecede İngilizce bilgisi olan,
 • Sürekli öğrenme hevesinde olan, yeniliklere açık,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İşin Tanımı

 • Proje iş programını takip ederek, işin süresinde, talep edilen geliştirmelerin devamını sağlamak,
 • Proje yönetimi süreçlerini iyileştirmek için yazılım ekibiyle koordineli olarak çalışmak,
 • Süreçte gerçekleşmesi muhtemel aksaklıkları öngörme, ilgili kişileri zamanında bilgilendirme, çözüm önerilerini sunma ve çözümlerin daha sonra başka kullanıcılar tarafından kullanılmasına imkan sağlamak üzere gerekli dokümanlar oluşturmak,
 • Yönettiği müşterileri düzenli olarak takip etme ve iç işleyişte birimleri bilgilendirme ilişkilerini yönetmek,
 • Çözümü zor ve büyük gibi görünen işlerin basit yollarla çözülmesinde ekibe öncü olmak,

Sorumluluklar

 • Proje bazında ve proje süresince müşteri ve tüm proje paydaşları ile iletişimi yürütmek,
 • Proje ekibini oluşturmak ve proje planını hazırlamak,
 • Projenin durumunu takip ve kontrol ederek projeyi ve ekibi yönetmek ve proje raporlarını tamamlamak,
 • Proje Yönetim metodolojilerine uygun olarak, projelerin belirlenmiş kapsam ve hedeflere uygun ve bütçe kontrolü dahilinde tamamlanmasını sağlamak,
 • Proje yönetim süreçlerini (kick off toplantısı, periyodik durum raporları yayınlanması ve projenin diğer kilometre taşı noktalarındaki gerekli toplantı ve iletişimin yapılması, paydaş yönetimi, risk yönetimi) gerçekleştirmek,
 • Proje yönetim süreçlerinin uygulanmasında proje ekibi ve proje paydaşlarına liderlik etmek ve destek olmak,
 • Proje kapsamında paydaş ve tedarikçilerin yönetimini gerçekleştirmek,
 • Proje dokümantasyonunun sürece uygun şekilde ilgili ekip üyelerince yaratılmasını ve saklanmasını sağlamak,
 • Proje planını ve iş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek durumları tespit ederek kontrol altında tutmak ve etkisini azaltmaya yönelik önlemler alarak; alternatif planlar hazırlamak ve uygulamak,
 • Kritik dokümanların güncelliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamak,
 • Proje sürecinin kilometre taşlarını kontrol etmek ve aksamaların yaşanmaması için ekipler arasındaki gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Projelerin risk ve kriz durumunda üst yönetime yapılan bilgilendirme ve doğacak maliyet farklılıklarını planlamak ve çözüm alternatifleri ile karar alınmasını sağlamak.
 • İş birimleri ve BT arasında koordinasyonun sağlamak,
 • İlişkili olduğu süreçlerde prosedür, görev tanımları ve iş akışı gibi dokümantasyon çalışmalarının yürütülmesi,
Grup Şirketi:
Turk Elektronik Para A.Ş.
Bulunduğu Şehir:
ANKARA
Açık Pozisyon:
1
İlan Tarihi:
02.03.2021 - 20.03.2021
Çalışma Şekli:
Haftaiçi: 08.30 - 18.00 Haftasonu: Yok

CV GÖNDER

*Göndereceğiniz CV içerisinde fotoğrafınızın da bulunması gerekmektedir.