Kişisel Verilerin Korunması

TURK Elektronik Para A.Ş. tarafından İş/staj/burs başvurusu ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sayılan kişisel verilerimin TURK Elektronik Para A.Ş.’nin hakim şirketi durumunda olan Turuncu Holding A.Ş., bu şirketin iştirakleri ve TURK Elektronik Para A.Ş.’nin meşru çıkarları gereğince üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık rızam olduğunu kabul eder, İş/staj/burs başvurusu sırasında ve sonrasında verdiğim kişisel verilerimin ve bu İş/staj/burs başvurusu üzerinden gerçekleştirilmiş olan işlemlerin belirtilen kişi/kurumlarla paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi, kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.